Centrum Medyczne WSInf w Głownie

Centrum Medyczne w Głownie jest utworzone przez Wyższą Szkołę Informatyki
i Umiejętności w Łodzi. Świadczymy profesjonalne usługi medyczne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i specjalistyki, w oparciu o kontrakty zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz odpłatnie.

Celem naszej działalności jest prowadzenie profilaktyki zdrowotnej poprzez pomoc w chorobie i cierpieniu Pacjentów, ze szczególnym
uwzględnieniem przestrzegania praw pacjenta oraz stosowaniu właściwych metod diagnostycznych i leczniczych zgodnie z obowiązującymi standardami.
Naszym atutem jest wysoko wykwalifikowany, doświadczony zespół lekarzy, pielęgniarek i położnych.
Regularne konsultacje naszego zespołu mają na celu dobór najlepszego sposobu leczenia, co w efekcie zapewnia naszym pacjentom szybki powrót do zdrowia.